Životopis

V nasledujúcich riadkoch si povieme niečo o tom čo by mal obsahovať správny životopis. Najskôr si však treba uvedomiť, že časy, kedy ste dlhými vetami opisovali svoje školské a pravné skúsenosti, sú už dávno preč. Dnes sa vyžaduje len štrúktúrovaný životopis, v ktorom sú jasne a stručne opísané vaše schopnosti, vedomosti, pracovné skúsenosti a pod.

 

Ako prvé sa uvádzajú kontaktné informácie:

  • meno a priezvisko, titul,
  • deň narodenia,
  • adresa trvalého bydliska, prípadne adresa prechodného pobytu,
  • telefónne číslo,
  • mailová adresa.

___________________________________________________________________________________________________

Je dobré jednotlivé skupiny informácii oddeľovať čiarov, tak ako to vidíte tu. Životopis je tak prehľadnejší.

Ďalej podávate informácie o svojom vzdelaní. Vždy uveďte najskôr roky, v ktorých ste danú školu študovali, názov školy, mesto a odbor. V prípade maturity je dobré uviesť maturitné predmety. Pri ukončení vysokoškolského stupňa vzdelania treba uviesť názov bakalárskej, diplomovej, rigoróznej či dizertačnej práce. Takto získa zamestnávateľ kompelxnejšiu predstavu o tom, čomu ste sa na škole venovali.

Ďalej je potrebné usporiadať školy od tej poslednej, ktorú ste študovali, prípadne študujete a pokračujete smerom ďalej do minulosti až ku strenej škole. Ak máte vyštudovnú základnú školu uvádzate tú ak máte strednú, základnu už nenapíšete, ak máte vysokú uvediete aj strednú.

Nezabudnite napísať aj všetky ostatné relevanté doplnkové formy vzdelávania,vrátane kurzov, certifikátov a pod.

___________________________________________________________________________________________________

Pracovné skúsenosti sú ďalšie informácie, ktoré o sebe poskytujete.

Podobne ako pri štúdiu aj v tomto prípade sa píšu zamestnania od posledného, prípadne aktuálneho, po prvé zamestnanie. V prípade, že ste boli dlhodobejšie nezamestnaný udeďte toto obdobie ako "aktívne hľadanie práce".

Pri vypisovaní jenotlivých pracovných skúseností začínate údajom od kedy do kedy ste boli v danej firme zamestnaný, potom uvediete názov firmy, pracovnú pozíciu a popis pracovnej pozície. Snažte sa čo najvystížnejšie charakterizovať nápľn vašej práce, povinnosti a zodpovednosti.

V prípade, že ste končiaci študent a máte za sebou len niekoľko brigád uvážte ich umiestnenie do životopisu. Uvádzať niektoré je úplne zbytočné, ale ak ste napríklad celé leto robili niekde v zahraničí a museli ste tam komunikovať anglicky alebo iným cudzím jazykom, vypovedá to niečo o urovni vašich jazykových schopností.

___________________________________________________________________________________________________

Nakoniec uvediete ďalšie schopnosti a to sú predovšetkým jazykové schopnosti, kedy môžete aj nemusíte uviesť slovenský jazyk ako materinský. Pri cudzom jazyku uvediete či ste začiatočník, poktočilý alevo jazyk ovládate aktívne. Pričom môžet uviesť či aktívne písmom alebo slovom.

Ďalej sú to počítačové schopnosti. To znamená do akej mieri ovlávate napríklad Excel, Word, PowerPoint, Internet a pod. Ďalšie schopnosti sú podľa vašej profesie alebo toho čo ste vyštudovali špecifickejšie ako napríklad promagramovanie, účtovníctvo.

Ďalej sa do životopisu uvádzajú aj vaše koníčky a záľuby. Tieto vypovedajú mnoho o vašej osobnosti. Taktiež je dobré uviesť či máte vodičský preukaz a koľko kilometrov máte približne najazdených.

____________________________________________________________________________________________________

Na záver už len zostáva jedno upozornenie a to buďte úprimný a nikdy v živoropise neklamte !!!