Motivačný list

Motivačný list si vyžaduje osobitú pozornosť, keďže na rozdiel od životopisu prezrádza viac o vašich osobnostných črtách . Jeho cieľom je zdôrazniť špecifické vlastnosti uchádzača. Navyše sa do veľkej mieri dá napasovať tak, aby sedel presne na danú pracovnú ponuku alebo dokonca prevyšoval jej požiadavky. Môžeme teda povedať, že prostredníctvom motivačného listu sa bližšie prdstavujetre potencionálnemu zamestnávateľovi a preto aj sami isto uznáte, že je nesmierne dôležité aby bol napísaný správne.

 

Štruktúra:

 

1. štruktúra - oslovenie

Štruktúra motivačného listu musí byť  prehľadná a jednoduchá. Skladá sa z hlavičky (meno, adresa, telefón, e-mail), adresáta (názov a adresa spoločnosti), oslovenia, obsahu listu, dátumu, miesta, mena, resp. podpisu. Ak chcete zaujať čitetaľa vášho motivačného listu  adresujte ho konkrétnej osobe.

2. hlavná časť - úvod a jadro

Spolu s oslovením vytvárajte zaujímavý text adresovaný jednej osobe. Hneď v úvode ukážte, že poznáte oblasť podnikania spoločnosti a viete aké najväčšie úspechy dosiahli za posledné obdobie. S prihliadnutím na požiadavky voľného pracovného miesta, vyzdvihnite svoje znalosti a zručnosti a zdôvodnite, prečo práve Vy ste pre ich spoločnosť najlepší. Odpovedzte si na otázku - čo svojim príchodom do spoločnosti prinesiem. Uveďte konkrétne príklady svojich úspechov a predstavte svoj potenciál. (zdroj: www.profesia.sk)

3. záver

Prejavte záujem o stretnutie a nezabudnite pripojiť na seba aj kontakt či už telefonický alebo mailový.