Pohovor

Keď už ste napísali a poslali dobre vypracovný životopis a motivačný list a boli ste na základe toho pozvaný na pohovor, resp, ste boli zaradený do ďalšie kola výberového konania, nasleduje ďalšia fáza hľadania vašej novej práce. Pre mnohých je táto fáza najnáročnejšia, keďže si vyžadujej osobné stretnutie. Iný sa v prezentácii seba samého priam vyžívajú.

Či už patríte k tým alebo oným je potrebné vedieť na pohovore vystupovať tak aby ste na personalistu, s ktorým vediete rozhovor, zaujali. To znamená, že netreba byť príliš utiahnutý a nenápadný, ale na druhej strane ani príliš sebavedomý. Treba vedieť vyzdvihnúť svoje prednosti a zakryť svoje nedostatky.

Pohovor trvá približne pol hodiu až hodinu. Najskôr vás personalista požiada o to aby ste sa prestavili. To znamená, že poviete svoje meno, vek, odkiaľ pochádzate. Ďalje rozprávate o svojom vzdelaní či pracovných skúsenostiach. Nemusíte sa báť toho, že sa zaseknete. V takom prípade vám určite personalista položí nejakú otázku aby vás "nakopol". Aby ste však vzniku takýchto situácií zabránili musíte si svoju prezentáciu pripraviť vopred. Tí, ktorí vedú rozhovori s uchádzačmi sú profesionáli a preto bez problémov dokážu zistiť kedy improvizujete a len tápete v tme.

Samozrejme sa vás budú na pohore pýtať na rôzne veci. Aj na toto sa dá pripraviť a preto vám teraz ponúkame prehľad najčastejšie kladených otázok:

ky:

  1. Prečo chcete pracovať pre našu spoločnosť?
  2. Prečo odchádzate zo súčasného zamestnania?
  3. Vymenujte vaše silné stránky. Ako sa prejavili v poslednom zamestnaní?
  4. Popíšte, v čom by ste sa chceli ďalej rozvíjať a prečo.
  5. Pracujete radšej v kolektíve alebo sám? A prečo?
  6. Ako riešite konflikty? Popíšte konkrétnu situáciu, ako ste zvládli konflikt.
  7. Čo považujete za svoj najvýznamnejší úspech v poslednom zamestnaní?
  8. Aké sú vaše záujmy a mimopracovné aktivity? A iné. (zdroj: www.profesia.sk)

A nakoniec jedna rada. Venujte v rámci prípravy čas aj na to aby ste sa dozvedeli niečo o spoločnosti, do ktorej robíte pohovor. Či už ide o ich produkty, ktoré vyrábajú alebo služby, ktoré poskytujú. Taktiež je dobré spraviť si malý prieskum platov ponúkaných za danú pozíciu, aby ste neuviedli prehnane malú či veľkú sumu.